Design a site like this with WordPress.com
Get started

Epuka Kuwa Na Saikolojia Hii Kwenye Maisha Yako

Rafiki, Mchezo mzima wa maisha uko katika saikolojia ya akili zetu. Kile tunachopata katika maisha yetu huwa sisi ndiyo tunakuwa sumaku ya vile tunavyotaka. Kile kinachotawala akili yetu huwa ndiyo kinatokea katika maisha yetu. Unatakiwa kuondoa miiko, mila, desturi, na mitazamo yote inayokwenda kinyume na wewe. Usiishi maisha kadiri ya watu bali ishi kadiri ya …