Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hakuna Biashara Inayojiendesha Kwa Hasara

” ujinga ni kufanya kitu kwa mtindo ule ule huku ukitegemea kupata matokeo tofauti.” Usifanye kwa mazoea, fanya kwa kusudi. Jipime kwenye kila unalofanya je,kuna faida unayopata au hasara? Ukiona ni hasara acha kwa sababu hakuna biashara inavyojiendesha kwa hasara bali faida.

Mwl. Deogratius Kessy

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: